Přihlášení (L001)
Přihlášení do portálu:
Portálový rozcestník (R001)

Toto je předzápisový portál ZČU určený pro studenty, kteří ještě nemají konto v systému ORION.

Do portálu se přihlásíte svým studijním osobním číslem a heslem, které Vám bylo vytvořeno studijním oddělením. Heslo se obvykle skládá z písmena "x" (malé x) následovaného rodným číslem zapsaným bez mezer a lomítek.

V případě problémů kontaktujte Vaše studijní oddělení.